balk                    
                           
                                     

Knipsels van optochten met muziek — ca. 1940