balk                    

Witte leghorns op het erf van tante Gonda — Horssen 1947