balk                            

Kraaien in de bosjes bij Kobbeduinen, Schier