balk                

Rif, Schiermonnikoog, met zicht op Friese kust