balk                                    

Illustraties voor gedichten van Omar Khayyam in de Nederlandse vertaling van Dirk Jorritsma
 
 

 
 
Sta op! want jager morgen is in zicht,
de sterren zwichtten voor zijn schitterschicht
en zie! zijn eerste buit: de minaretten
in ‘t westen, sidderend in een strik van licht